Ser till individens möjligheter
HK Partner AB grundades 2008 av Erik Hult och Michael Kröger som ville ägna sig mer åt människor och individen efter att ha jobbat med bemanning och rekrytering inom fordonsbranschen under många år. Idag erbjuder de coaching och utbildning inom kommunikation, individuellt eller i grupp, av både befintlig personal och i samband med rekrytering. Många av uppdragen handlar om organisationsförändringar, som innebär stora omställningar för de anställda.
Med sina mångåriga erfarenheter av rekrytering respektive teknik och chefsansvar för kollektivtrafiken kompletterar Michael och Erik varandra bra och uppdragen skräddarsys utifrån respektive uppdragsgivares behov.
– De får helt enkelt berätta hur de vill att verksamheten ska se ut inom ett halvår eller år och utifrån det presenterar vi en tanke eller idé om vad vi tror att de behöver, berättar Michael.
Bland kunderna finns bland annat SL och de stora trafikoperatörerna Keolis, Nobina och Arriva. Dessutom har de haft uppdrag för ett stort tyskt entreprenadföretag, Liebherr, och en skadeverkstad i Danderyd, RM Bilservice, där HK Partner jobbat med både rekrytering och coaching samt utbildning av ledningsgruppen och tjänstemännen sedan starten 2008.

Att företaget döptes till HK Partner handlar om att det är just som partners Erik och Michael ser sina kunder och de har alltid ett långsiktigt perspektiv på sina uppdragsgivare. De är bland annat med och utvecklar kundernas personalhandböcker, hjälper till vid uppsägningar och medarbetarsamtal samt håller i olika former av medarbetarmätningar. När det gäller rekryteringar vet de oftast vilka värderingar och behov företaget har och även om de också går via de officiella kanalerna hittar de oftast sina kandidater via sitt eget nätverk, antingen via rekommendationer eller så vet de redan någon som skulle passa.

Vad Michael kan konstatera är att fordonsbranschen, speciellt på den tekniska sidan, fortfarande är mansdominerad och att jargongen ofta kan vara ganska stereotyp. Också ledarskapet kan vara stereotypt, vilket gör att det tar tid att åstadkomma förändringar.
– Vad vi försöker göra är att få in de mjuka värdena i organisationen för att ge de anställda en chans att förkovra sig och göra något mer än vad de redan är specialister på.
Förra året startade Michael och Erik ett eget serviceföretag för bussbranschen där de har servicetekniker, med tio anställda inom olika yrkesspecialiteter. Genom bolaget har de fått en chans att testa sina egna idéer om hur en arbetsgivare bör vara. Att de anställda ska vara delaktiga och få möjlighet att påverka verksamheten är enligt Michael en grundförutsättning och hittills har de fått mycket positiv respons.

HK Partner AB

Bransch:
Utbildning

Telefon: 0709-992 900


Email:
michael.kroger@hkpartner.se

Hemsida:
www.hkpartner.se

Adress:
HK Partner AB
Box 10132
12128 Stockholm Globen

| 13 SENASTE FÖRETAGEN